Start

Välkommen till HVB-hemmet ”Vision i Väst”

Vision i Väst är ett HVB-hem där verksamheten är tänkt som ett mindre, familjärt boende med få platser och liten personalgrupp. Vi erbjuder plats för pojkar mellan 13-18 år med en trygg och välfungerande struktur utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Vi arbetar intensivt med mindre grupper och erbjuder psykologiska utredningar och behandlingar i samarbete med psykolog och psykiater knutna till verksamheten. Vidare så erbjuder vi jour- och familjehem.