Målgrupp

Vision i väst är ett mer familjärt HVB-hem med 5 platser som riktar sig till pojkar 13-17 år med begynnande missbruk och kriminalitet, neuropsykiatrisk nedsättning samt övrig psykosocial problematik. 

Vi är även inriktade på barn och ungdomar med en annan kulturell bakgrund med psykosocialproblematik. Verksamheten har kulturkompetens och är välinriktade på integrationsfrågor. Vi har tillgång till flerspråkig psykolog och psykoterapeut och kan även organisera utredningar och terapeutiska behandlingar på modersmålet.

Vi erbjuder dessutom:

Behandling, rådgivning och konsultation för ungdomarna och deras anhöriga.

Vi träder in i komplexa situationer rörande ungdomar och deras familjer för att möjliggöra ett förändringsarbete.

I samarbete med externa vårdgivare erbjuder vi även terapeutisk samtalsbehandling med fokus på posttraumatiskt stressyndrom, ångest och depression.