Målgrupp

Vision i väst är ett familjärt HVB-hem med 6 platser som riktar sig till pojkar 13-17 år med omfattande relationsproblematik i förhållande till föräldrar, skola och övrig vuxenvärld, begynnande missbruk och kriminalitet, psykisk ohälsa eller annan psykosocial problematik. Det är ej heller ovanligt att de boende kan ha någon form av neuropsykiatrisk nedsättning, möjlighet till neuropsykiatrisk utredning/bedömning av legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut erbjuds via Vision i väst på konsultbasis. Vision i väst kan ta emot ungdomar som vårdas både enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Vi erbjuder dessutom:

Behandling, rådgivning och konsultation för ungdomarna och deras anhöriga.

Vi träder in i komplexa situationer rörande ungdomar och deras familjer för att möjliggöra ett förändringsarbete.

I samarbete med externa vårdgivare erbjuder vi även terapeutisk samtalsbehandling med fokus på posttraumatiskt stressyndrom, ångest och depression.